Kontakt / Contact


flOo for baby

ul. Rejtana 6 , 42-206 Częstochowa

tel. +48 516 099 556

e-mail: kontakt@flooforbaby.com

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma „Floo” z siedzibą w Częstochowie, ul. Rejtana 6, kod pocztowy  42-206, adres e-mail: kontakt@flooforbaby.com, tel. +48 516-099-556. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz w celu marketingowym. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie „Floo” z siedzibą w Częstochowie, to: adres korespondencyjny  42-206 Częstochowa, ul. Rejtana 6, adres e-mail:  kontakt@flooforbaby.com, tel. +48 516-099-556, formularz kontaktowy dostępny na stronie www.flooforbaby.com. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.